Loading...
Racó del soci 2019-11-14T16:48:43+00:00

Aquí podeu consultar l’horari d’activitats dirigides del gimnàs municipal

Quotes i instal.lacions

MATRICULA
Individual (+ 16 anys) 46€
Individual (- 16 anys o jubilat) 22€
Carnet Jove Municipal (fins a 29 anys) 39€
*Familiar 66€

QUOTES
Baixa temporal 6€
EMPADRONATS NO EMPADRONATS
Individual (+ 16 anys) 58€ 70€
Individual (- 16 anys o jubilat) 39€ 48€
Carnet Jove Municipal (fins a 29 anys) 49€
*Familiar 100€ 115€
* Pares i fills menors de 16 anys
ENTRADA PUNTUAL
No inclouen SAUNA/SPA
EMPADRONATS NO EMPADRONATS
Persones empadronades al municipi 5€ 7€
Menors de 16 anys o jubilats 3.5€ 3.5€
Sauna i Spa 7€ 7€
* Pares i fills menors de 16 anys

Horari Setmanal

SOL·LICITUD D’ABONAMENT

NOM I COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT
SEXE

ADREÇA

NÚMERO
PIS
CODI POSTAL
POBLACIÓ
NIF
TELÈFON
MAIL
DEPÈN DE L'ABONAT
TÉ AL SEU CÀRREC L'ABONAT NUM

NUM. IBAN COMPTE CORRENT

EMPADRONAT?
QUOTA ABONAMENT
FOTOCÒPIA DNI
FOTOCÒPIA LLIBRETA ESTALVI O COMPTE CORRENT